RFID
Radio Frekvens Identifiering, RFID, är en relativt ung teknik som utnyttjar små elektroniska märkbrickor som kan läsas av på upp till 1,5 meters håll med hjälp av en antenn. Ett enkelt sätt att förklara funktionen är att jämföra den med streckkoder, som fungerar på ungefär samma sätt, men använder ljus som bärare av informationen. När man istället använder radio så behöver inte märkningen vara synlig, den kan t.ex. finnas inlaminerad i ett papper, i en vätska, under huden på ett djur eller ingjuten i betong. Märkningens (transponderns) kod är unik och kan inte manipuleras eller ändras på något sätt.

Det säger sig självt att den här tekniken går att använda till en mängd olika tillämpningar som sortering, stöldskyddsmärkning, flödeskontroll, passerkontroll mm. Priset på transpondrarna sjunker hela tiden i och med att marknaden blir större och tillverkningen rationaliseras. Detta gör att nya tillämpningar hela tiden blir ekonomiskt möjliga. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för hur RFID kan användas. Vi tar gärna emot förslag och frågor angående nya tillämpningar.

Tekniken
Man kan säga att ett RFID-system består av tre huvuddelar; en transponder, en antenn och en läsare. Dessa kan se ut på olika sätt, men funktionen är den samma. Antennen skapar ett elektromagnetiskt fält som svänger med en viss frekvens. Transpondern aktiveras av fältet och sänder ut en unik kod som antennen fångar upp. Läsaren översätter och tolkar signalen och presenterar den på ett eller annat sätt. Man får alltså en beröringsfri avläsning som inte kräver någon optisk kontakt.

Läsavståndet, som kan variera mellan några millimeter till ett par meter, påverkas av transponderns typ och storlek, storleken på antennens yta samt den elektriska miljön i närheten. Radiovågorna kan passera genom i stort sett alla material utom metall.

Olika system arbetar med olika frekvenser beroende på vad man vill uppnå. De tre frekvensområdena man arbetar med är 100-200kHz (lågfrekvens), 13.56MHz (mellanfrekvens) och 2.4GHz (högfrekvens/microvågor). Frekvensen påverkar systemets läsavstånd, dess förmåga att motstå elektromagnetiskt brus och tränga genom olika material.

Transpondrar
Det finns ett brett urval av transpondrar, tags, kodbärare, eller vad man väljer att kalla dem för. De består av en liten antenn och ett microchip (IC-krets) i olika typer av kapslingar. Det finns ett antal olika IC-kretsar med olika funktioner. Den idag mest förekommande typen är det enkla och billiga read-only chipet som innehåller en unik 10-siffrig hexadecimalisk kod. Koden kan inte ändras eller manipuleras på något sätt. Det finns även skrivbara transpondrar som innehåller en unik kod samt ett skrivbart minne. För vissa tillämpningar, där ett stort läsavstånd krävs, kan man använda så kallade aktiva transpondrar. De innehåller ett batteri och sänder därför hela tiden ut sin kod med stor kraft.

Transpondrarnas form, material och storlek varierar från små 10mm långa glasrör till 150mm epoxyplattor. Det är relativt lätt att hitta transpondrar som passar till olika användningsområden, även transpondrar i specialkapsling kan tas fram om behov finns.

Läsare och Antenner
RFID-läsare finns i en mängd olika utföranden från olika tillverkare. Det finns små, lätta handläsare med inbyggd antenn som har relativt korta läsavstånd. Det finns stora industriella antenner med separata läsare som monteras i apparatskåp. Vi har också antenner för tuffa industriella miljöer, dessa kan till och med monteras under vatten och i extremt smutsiga miljöer. Handdatorer med inbyggd RFID-läsare och antenn kan användas för inventering och liknande. Vi har ett stort internationellt nätverk som vi utnyttjar för att alltid kunna hitta den teknik som passar bäst till den aktuella tillämpningen

 

RFID-teknik kan användas till en mängd olika tillämpningar. T.ex. passerkontroll med sådana här läsare.

 


Industriell RFID-antenn för fast montering.

 

 

 


Den minsta typen av transpondrar är endast några millimeter lång och gjord av glas.


Industriell RFID-läsare för montering i apparatskåp.