System

Det här är de system som vi för närvarande har färdiga för leverans. Ny utveckling pågår kontinuerligt och nya applikationer dyker hela tiden upp.

RF Guard är ett ronddokumentationssystem som riktar sig till organisationer som vill kunna dokumentera och följa upp väktares ronder. Systemet består av en liten bärbar läsarenhet med dockningskabel till PC, transpondrar, samt speciellt utvecklad mjukvara.

RF Chip Flow Control utnyttjar RFID-tekniken för att spåra material i industriella processer. Utrustningen består av läsarstationer som kan placeras ut i processen, tranpondrar och mjukvara.

Beröringsfritt passagesystem för campingplatser och liknande anläggningar. RF Camp kan identifiera gäster och personal beröringsfritt på 60cm avstånd med hjälp av RFID för att styra bommar och elektriska lås. Systemet består av läsare, programvara, bommar och RFID-kort.

Övervakningssystem för öppna passager. Behöriga personer identifieras med hjälp av RFID och kan passera fritt, obehöriga aktiverar en övervakningskamera. RF Gate frigör resurser genom att övervakningsmonitorn inte behöver hållas under ständig uppsikt.

Beröringsfritt passerkontrollsystem för industriområden och liknande. Väderskyddade läsare med långa läsavstånd används för att styra bommar, grindar och lås. Den funktionsrika windowsbaserade programvaran samordnar och styr systemet.