Ronderingssystem baserat på RFID-teknik.

RF Guard är en modern, säker och bekväm teknik för ronddokumentation. Systemet består av bärbara läsarenheter i läderfodral med anslutningskabel till PC, robusta radiotranspondrar och funktionsrik mjukvara. Systemet används idag av många vaktbolag samt inom försvaret och kriminalvården.
(Se våra referenser.)

Transpondrar
Radiotranspondrarna sätts upp vid kontrollpunkterna på bevakningsområdet. De innehåller inget eget batteri utan aktiveras och sänder sin unika kod till handläsaren då man håller fram läsaren inom ca 5cm från kodbäraren (transpondern). Avläsningen är beröringsfri och man kan läsa genom alla material utom metall. Detta innebär att kodbäraren kan monteras bakom t.ex. glasrutor eller under bevakningsföretagets klistermärken.

Kodbärarens prestanda är helt opåverkad av snö, is, olja, smuts och färger. Den unika koden är, till skillnad från streckkoder, omöjlig att förfalska eller manipulera.

Läsare
Handläsaren väger endast 250g inklusive batterier och levereras i en robust liten läderväska med bältesclip. Läsaren drivs med ett standard mobiltelefonbatteri som räcker till ca 30 000 läsningar.

Läsaren ligger helt skyddad i sin läderväska under arbetet eftersom radiosignalerna kan gå genom lädret. Det finns alltså inga känsliga utstickande läshuvuden eller liknande. Handläsarens information töms till en PC via en anslutningskabel.

Mjukvara
Den specialskrivna mjukvaran "Patrol Manager" kan köras under Windows 95, 98 och NT, 2000 och ME. Den innehåller funktioner för kunder, objekt, kontrollpunkter, händelsekoder, väktare mm. Rapportfunktionerna är mycket väl tillgodosedda med stor flexibilitet för att göra egna urval och sorteringar. Installationen är enkel och programmet är svenskspråkigt.
 
 
 

 

 

 

 

  

Läsaren är smidig
och lättmanövrerad..