Unikt övervakningssystem
Genom att kombinera RFID-teknikens identifieringsmöjligheter och Philips unika POS-system har vi skapat ett övervakningssystem som endast aktiveras när en obehörig rörelse registreras i bevakningsområdet.

Behörigheten verifieras med ett ID-kort som kan läsas av på upp till 80 cm avstånd. 100 kort kan användas i grundversionen. Det går även att istället för kameraövervakning ansluta ljud och/eller ljusindikering vid obehörig passage.

Frigör resurser
Tänk er en passage till ett lager som behöver bevakas så att inte obehöriga tränger in. En låst dörr är olämplig eftersom passagen används då man förflyttar material och har händerna fulla. En övervakningskamera med monitor underlättar bevakningen, men kräver att någon hela tiden övervakar bilden.

RF Gate underlättar arbetet och frigör resurser genom att endast aktivera monitorn då en obehörig passage inträffar. De som är behöriga kan identifieras med hjälp av ett ID-kort på upp till 80cm avstånd och behöver inte släppa vad de har för händerna för att bli godkända. Systemet är flexibelt och kan anpassas till olika miljöer t.ex. butiker, industrier, offentliga lokaler, sjukhus, mm.

Låt oss hjälpa dig effektivisera din bevakning!

 

       

En liten diskret kamera aktiveras
vid obehörig passage.

 


Övervakningsmonitorn har
Event Rreplay-funktion.