System för att spåra material i industriella processer med RFID-teknik.

Med hjälp av RF Chip Flow Control kan man spåra material i tuffa industriella miljöer. Genom att placera ut en liten radiotransponder i materialet kan det följas med hjälp av antenner som är anslutna till läsarenheter. Informationen registreras och sammanställs av den specialskrivna mjukvaran.

Transpondrar
Det finns en uppsjö av olika radiotranspondrar som passar till olika tillämpningar och material. Till spårning av flis i pappersindustrin rekommenderar vi t.ex. en 50mm transponder i epoxy som klarar av den tuffa kemiska miljön i ett pappersbruk.

Läsarstationer
Våra läsarstationer arbetar med 125kHz-teknik som har den bästa förmågan att tränga igenom alla material utom metall. Vi har ett antal antenner i olika storlekar och material som passar i de flesta miljöer. Vi har även antenner som kan placeras i vatten och de flesta vätskor.

Läsarenheterna monteras i apparatskåp och kommunicerar med en datacentral.

Mjukvara
Programvaran finns för Windows 95, 98 och NT. Databasen använder MS Access och resultaten kan exporteras i Excel-format.

Tolv läsarstationer och ett obegränsat antal transpondrar och prover kan hanteras. Flera prover kan köras samtidigt och man kan logga transponderns position i realtid. Dessutom kan man aktivera reläer vid läsarstationerna då en viss transponder är närvarande.

 

 

 

 


Då flis skall följas i en pappersprocess kan transpondrarna
placeras ut direkt i stacken med flis.

.


Antenn monterad under ett transportband