Beröringsfri passerkontroll

RF Access är ett passerkontrollsystem bestående av RFID-läsare, beröringsfria ID-kort, bommar, rotationsgrindar, gånggrindar, dörrar med elektriska lås samt en programvara i en centraldator. Tack vare de långa läsavstånden är systemet extra väl lämpat för användning vid t.ex. in- och utfarter till industriområden.

Eftersom RFID-tekniken också är kompatibel med de flesta befintliga magnetkortssystem så kan även delar av systemet användas för att uppgradera och modernisera äldre utrustningar.

RF Access kan med fördel användas vid verksamheter med risk för bränder eller olyckor, t.ex. värmeverk, för att registrera var människor befinner sig inom ett område. Om en brand utbryter, eller en olycka inträffar så är det viktigt att snabbt och enkelt kunna ta reda på var människor befinner sig för att kunna styra räddningsinsatserna. Systemet har också en mycket hög säkerhetsnivå och förhindrar att obehöriga tar sig in på området eller i vissa zoner.

Identifiering
RFID-kort i kreditkortsformat används för att registrera och identifiera behöriga personer. Korten innehåller en unik kod som är omöjlig att ändra eller manipulera. De kan läsas av standardläsare på 60cm avstånd vid bilbommar eller 30cm vid dörrar och grindar. Det stora läsavstånden gör användningen enkel och snabb för personalen. Läsare och kort är tåliga och väderskyddade.

Programvara
En PC samordnar systemet med hjälp av en specialskriven, windowsbaserad programvara. Det innehåller funktioner för registrering av personer med tillhörande kort samt till vilka områden personen har behörighet. Olika säkerhetszoner kan upprättas och med hjälp av sökfunktionen kan man bland annat se vilka personer som befinner sig i en viss zon. Loggfunktionen registrerar kontinuerligt alla händelser i systemet.

Övrig utrustning
För övrig utrustning, som bommar och grindar, samarbetar vi bland annat med Intergate AB i Strömstad.
 
Bilder från Anläggningar

Söder Energi / Igelstaverken i Södertälje