Beröringsfri passerkontroll
Igelstaverken / Söder Energi i Södertälje

RFID-Läsare vid huvudgrinden. De styrda bommarna syns i bakgrunden.

Läsarstation vid den södra utfarten. Chauffören håller fram det beröringsfria ID-kortet mot läsaren